โรงงาน
โรงงาน
PDF พิมพ์ อีเมล
บุคคลากร
          บริษัทมีนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทั้งองค์กร มีความก้าวหน้า รักการทำงาน เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร โดยได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน และเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล
เทคโนโลยี
         บริษัทมีนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการผลิตสินค้าคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน ตรงตามความต้องการ ในเวลาอันรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันทางโรงงานมีกำลังการผลิต ประมาณ 5,000 ตัน / ปี
อ่านเพิ่มเติม...