ระบบการขนส่ง
PDF พิมพ์ อีเมล
ระบบการขนส่ง
         บริษัทจัดทีมงานในการขนส่งสินค้าเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยมี ทั้งรถยนต์ขนส่งตั้งแต่ 4 ล้อขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ จนกระทั้งรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อให้ สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทุกเวลา โดยที่บริษัทมีทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบซึ่งติดกับถนน วงแหวนรอบนอก และทางด่วนจึงทำให้การคมนาคมสะดวก ส่งสินค้าได้รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลาตามความต้องการ