กระบวนการผลิตกล่อง
PDF พิมพ์ อีเมล
กระบวนการผลิตกล่อง
         การผลิตกล่องกระดาษ เป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า โดยมีวัตถุดิบ และกระบวนการที่ใช้ในการผลิตกล่องดังนี้
 
        การผลิตกล่องกระดาษ เป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า โดยมีวัตถุดิบ และกระบวนการที่ใช้ในการผลิตกล่องดังนี้

        วัตถุดิบที่ใช้ประกอบด้วย
                 1. แผ่นกระดาษลูกฟูก
                 2. สีพิมพ์
                 3. กาว
                 4. ลวดเย็บ
                 5. บล็อกพิมพ์

        กระบวนการผลิตกล่อง
                ประกอบด้วยการสั่งซื้อแผ่นกระดาษลูกฟูกมาทำการผลิต และผ่าน กระบวนการผลิต
                1. เครื่องรีด ทับเส้น ตัด ตามขนาดที่ต้องการ
                2. ทำการพิมพ์สี เพื่อทำการพิมพ์บนกล่องตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
                3. หลังจากนั้นผ่านเข้าเครื่องสับ ทำร่อง เพื่อทำเส้นพับแบ่งด้านทั้ง 4 ของ กล่อง
                    และตัดลิ้นของกล่องที่ปลายด้านที่ 1
                4. ทำการขึ้นรูปกล่องโดยการเย็บลวด หรือทากาว บริเวณลิ้นกล่องเพื่อ เชื่อมด้านที่ 1 และ 4
                    เข้าด้วยกัน โดยใช้เครื่องเย็บหรือทากาว
                5. จากนั้นนำกล่องกระดาษมามัดเป็นแพ็ค ๆ เพื่อจัดเก็บ รอการส่งมอบ ให้กับลูกค้า