ประเภทของแผ่นกระดาษลูกฟูก
PDF พิมพ์ อีเมล
ประเภทของแผ่นกระดาษลูกฟูก
Single Face (กระดาษลูกฟูกสองชั้น)
Single wall (กระดาษลูกฟูกสามชั้น)
Double wall (กระดาษลูกฟูกห้าชั้น)


 
1. Single Face (กระดาษลูกฟูกสองชั้น)

ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 1 แผ่น ปะกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น นิยมใช้ กันกระแทกสินค้า หรือ ปะกล่อง offset ลอนมาตรฐาน : B, C
2. Single wall (กระดาษลูกฟูกสามชั้น)

ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอน ลูกฟูก จะอยู่ตรงกลางระหว่าง กระดาษแผ่น เรียบทั้ง 2 แผ่น มักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนัก ปานกลาง หรือ ไม่เน้นความแข็งแรงมากลอน มาตรฐาน : B, C
3. Double wall (กระดาษลูกฟูกห้าชั้น)

ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 2 แผ่น โดยกระดาษ ลอนลูกฟูกที่อยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็น ลอน B เพื่อประโยชน์ทางการพิมพ์ และ กระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็น ลอน C เพื่อประโยชน์ทางด้านรับแรง กระแทก นิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการ ป้องกันสูง หรือมีน้ำหนักมาก ลอนมาตรฐาน : BC (ลอน B จะอยู่ด้านนอก ส่วนลอน C จะอยู่ด้านใน)
 
   
มีวิธีวัดกล่องอย่างไร??
 


การวัดกล่องทำได้โดย
วัดความยาว, ความกว้าง และความสูงของกล่อง