เทคโนโลยี
PDF พิมพ์ อีเมล
เทคโนโลยี
         บริษัทมีนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการผลิตสินค้าคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน ตรงตามความต้องการ ในเวลาอันรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันทางโรงงานมีกำลังการผลิต ประมาณ 5,000 ตัน / ปี


 
เครื่องจักร และอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการผลิตกล่องกระดาษของบริษัทมีดังนี้
 
เครื่องรีดทับ และตัด (100 นิ้ว)


เครื่อง Slot ไส้แบบอัตโนมัติ
 
เครื่องสับทำร่อง (100 นิ้ว)
 
เครื่องพิมพ์สีน้ำ กึ่งอัตโนมัติ (60 x 90 นิ้ว)
จำนวน 2 เครื่อง

เครื่อง Slot อัตโนมัติ
ทับเส้นกับทำร่อง (60 x 90 นิ้ว)


เครื่องตัด (Die Cut)


เครื่องเย็บ


เครื่องทากาว


เครื่องมัด