นโยบายคุณภาพ
PDF พิมพ์ อีเมล
 
นโยบายคุณภาพ บริษัท วี.พี.เค. ยูไนเต็ด จำกัด
          
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาระบบของการบริหารคุณภาพสินค้าและ บริการโดยการพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานในการผลิตในทุกขั้นตอนจนได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
         กล่องกระดาษที่ผลิตจากบริษัท ได้รับการออกแบบโดยทางบริษัทได้คำนึงถึงคุณภาพทางวิศวกรรมของกล่องในด้านขนาด ความแข็งแรง และความทนทาน การนำไปใช้งานในแต่ละประเภท โดยทางบริษัทจะคัดเลือกจากมาตรฐานกระดาษลูกฟูกที่ผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกทำการผลิต หรือกำหนดชนิดของกระดาษ และชนิดของลอนของลูกฟูกให้กับผู้ผลิตกระดาษลูกฟูก เพื่อทำการผลิตตามความต้องการใช้งานของลูกค้า
         บริษัทมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบหลัก(กระดาษ)ที่ใช้ในการผลิต ซึ่งจะตรวจตั้งแต่สเปคของเนื้อกระดาษ ,จำนวนชั้นของกระดาษ ,ลักษณะลอนที่ทำและขนาด ให้เป็นไปตามที่สั่งซื้อ มีการบันทึกผลการตรวจในทุกล๊อทที่ผู้ขายส่งมา มีการตรวจสอบระหว่างการผลิต ตั้งแต่การเลือกกระดาษตามสเปคที่กำหนดไว้ ก่อนให้พนักงานนำไปทำการผลิต ,ตรวจขนาดกระดาษ เพื่อให้ได้ตามขนาดของกล่องที่ลูกค้าต้องการ ,สี แบบพิมพ์ และตำแหน่งของเครื่องหมายและรายละเอียดบนกล่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ จนกระทั่งมีการตรวจสอบก่อนทำการส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อให้สินค้าที่ไปส่งให้กับลูกค้าถูกต้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้า