ประวัติความเป็นมา
PDF พิมพ์ อีเมล
ประวัติความเป็นมา บริษัท วี.พี.เค. ยูไนเต็ด จำกัด
         บริษัท ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดย คุณดรันต์ เยาวรัตน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ เพื่อผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ประเภท กล่องกระดาษลูกฟูก สำหรับบรรจุหีบห่อสินค้า เพื่อความสวยงามและป้องกันการเสียหายอันเกิดขึ้นกับสินค้าขณะขนส่ง
          ผู้บริหารมีนโยบายบริหารที่สำคัญ คือ “ยึดมั่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล ผลิตสินค้ามีคุณภาพ ตรงตามความต้องการลูกค้า ในราคายุติธรรม สร้างความประทับใจด้วยการดูแลแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว ส่งมอบสินค้าทันเวลา และสามารถให้ความมั่นคงแก่พนักงาน” บริหารที่สำคัญ คือ “ยึดมั่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล ผลิตสินค้ามีคุณภาพ ตรงตามความต้องการลูกค้า ในราคายุติธรรม สร้างความประทับใจด้วยการดูแลแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว ส่งมอบสินค้าทันเวลา และสามารถให้ความมั่นคงแก่พนักงาน”